Tekst en eindredactie

Wat kan ik voor u betekenen? Ik kan voor u:

  • Teksten schrijven voor uw interne en externe bedrijfscommunicatie.
  • Teksten redigeren en herschrijven.
  • De eindredactie voeren. (Tijdelijke) hulp bieden bij het opzetten van bijvoorbeeld een bedrijfsmagazine of personeelsblad. Als eindredacteur houd ik me van A tot Z bezig met het redactieproces. Denk hierbij aan: het plannen van de redactionele werkzaamheden, content controleren aan de hand van uw richtlijnen,  redacteuren aansturen, de opmaak en vormgeving controleren, afbeeldingen bewerken, meedenken over verbetervoorstellen en onderwerpen aandragen.